Musikkmagi skapar gode og positive musikkopplevingar

for menneske i alle aldrar og livsfasar

På leit etter gode musikkopplevingar?
Kven er eg?
Ann Kristin Takle Winterthun

Ann Kristin Takle Winterthun

Musikkmagiker

Utøvande artist, som har jobba i 15 år som song- og dramalærer.

Eit glimt av musikkmagi

for menneske i alle aldrar og livsfasar

Lytt til musikken